Uluslararası
Teknik Destek

Piri Group doğru ekonomik politikaların sağlıklı büyümenin temel gerekliliklerinden olduğu bilinciyle, ekonomik gelişimi yönelik politikaların oluşturulması ve yürütülmesine yönelik uzmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda gerek kamu gerekse özel sektör kurumlarına proje tasarlanması ve yürütülmesi, ulusal veya uluslararası boyutta proje finansmanı konularında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesinin yanı sıra, AB Teknik Destek, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma fonu gibi uluslararası finansmanlı teknik destek projeleri yürütmektedir

DEVAMI

Kurumsal
Danışmanlık

Piri Group uzmanları Türkiye ve uluslararası piyasalarda şimdiye kadar 250’den fazla şirketin gelişmelerine destek vermiştir. Kuruluş aşamasında olanlardan, uluslararası faaliyet gösteren büyük şirketlere kadar uzanan kuruluşlarla uzun vadeli işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmektedir. Piri Group, oluşturduğu özgün “Kurumsal Gelişim Süreci” (KGS) modeli ile kuruluşların gelişim süreçlerinde bulundukları aşamanın özel sorunlarına çözüm getirmekte ve sonraki aşamalarında istikrarlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak destek hizmetleri sağlamaktadır.

DEVAMI

Küme Destek
Hizmetleri

Küme Destek Hizmetleri, kümelerin küresel rekabetteki yerini sağlamlaştırmakta ve yenilikçi uygulamaları işbirlikleri ile hayata geçirebilmektedir. Kümelenme çalışmalarının “başarı kriteri” stratejik ve yenilikçi düşüncelerin farklı küme paydaşlarının katılımı ile tartışılması sonucu, bazı paydaşların güçlerini birleştirerek ya da birbirlerinden hizmet alarak sinerji yaratabilmesidir. Piri Group kümelenme hizmetleri Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin (URGE) Desteklenmesi Hakkında Tebliği’ne göre uyarlanmış olarak sunulmaktadır.

DEVAMI

Eğitimler

Piri Reis Uluslararası Danışmanlık süreç yönetiminden, çevre yönetim sistemlerine varan geniş bir yelpazeye sahip eğitim seçeneği sunmaktadır. Piri Group aynı zamanda kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarına eğitim ihtiyaç analizi, eğitim planı geliştirme ve geliştirilen plana uygun içerik oluşturma ve planının uygulanmasında yer alacak olan kişileri eğitme gibi hizmetlerde vermektedir. Eğitim planları içerik ve çalışmaların teması açısından müşterinin özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olarak düzenlenmektedir.

DEVAMI

Projeler

Demiryolu Düzenleme Projesi bir Avrupa Birliği Projesidir. 2016 yılında başarılı bir şekilde kapanış konferansı yapılmıştır.
PROJE: www.demiryoluduzenleme.org
SIGMA (Yönetişim ve Yönetimde İyileştirme Desteği) OECD ve Avrupa Birliği'nin ortak bir girişimidir.
OECD ve AVRUPA BİRLİĞİ: SIGMA

HABERLER

  • 2017-Ocak Şanlıurfa ili Tekstil ve Hazırgiyim Sanayi Kümelenmesi İhtiyaç Analizi Hazırlandı
  • 2016-Temmuz Şanlıurfa GAP Hava Kargo Taşımacılığı Kapasite Arttırımı Ön Fizibilite Raporu Hazırlandı
  • 2016-Şubat Ege, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz Tohumculuk Sektörü İhtiyaç Analizi Hazırlandı
  • 2015-Aralık GAP İdaresi ve BM Kuruluşları için GAP bölgesinin dahili büyümesini hedefleyen ortak pilot programı hazırlandı (FAO, UNDP, UNIDO, UNFPA, ILO ve GAP idaresi